Kontakt

Ordförande Stefan Pettersson stefan.pettersson@fmm-mora.com
Telefon: 0703646032
Sekreterare Anders Bylon 070-6448297, andersbylon@gmail.com
Kassör Inger Andersson
Övriga ordinarie ledamöter Lars Holmstrand
Andreas Andersson
Christer Ulas

Per Allansson

0250-31031, 070-4067654
070-626899
072-2282180
073-0294573
Ersättare
Revisorer Björn Jareholm,
Bengt Swanström
Valnämnden Johan Holmberg
Hamnkapten Sanda Anders Bylon 070-6448297, anders.bylon@gmail.com
Per Allansson allanssonsfix@yahoo.se
Telefon: 073-0294573
Hamnkapten Saxviken Andreas Andersson 070-6268999,  bmw525t@hotmail.com
Kent Gustafsson
Arbetsledare
Arb.ledare Tord Norell,
Lars Holmstrand
Stugfogde Allan Johansson,
Tord Norell
Kartering Per Allansson,
Kent Gustafsson,
Fredrik Ryss
Ansvariga för Bunkelisa Lars Holmstrand 0250-31031
Tomas Norell
Repr.till Mora Båtråd Stefan Pettersson
Rep. Siljans båtförbund Lars Holmstrand
Rep. Dalarnas båtförbund Lars Holmstrand
Ansvarig för hemsidan Sara Axelsson 0708-707272,
sara@spirastudio.se

Kommentarer inaktiverade.